Sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) dla NUC5CPYH, NUC5PPYH, NUC5PGYH

18541
5/28/2019

Wprowadzenie

Instaluje sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) dla systemu Windows® 10, Windows 8.1* i Windows 7*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 23.4 MB
  • SHA1: 909EA86B56733CCC50EC5BD91815AD55C4FF0D8A

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) i oprogramowanie sprzętowe dla systemu Windows® 10, Windows 8.1* i Windows 7*. Sterownik Intel TXE jest wymagany dla funkcji bezpiecznego rozruchu i zabezpieczeń platformy.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.