sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows XP* dla intel® nuc

18547
4/9/2013

Wprowadzenie

Instaluje sterownik grafiki wideo w wersji 6.14.10.5437 dla produktów Intel® NUC z grafiką HD Intel®.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows XP family*
  • Rozmiar: 22.8 MB
  • SHA1: 23B7703CEBB287EF4E919762789F7E53D3403C9D
  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • Rozmiar: 29.3 MB
  • SHA1: B2584EAC7B865332C01E28FD11CFDF3346603944

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik grafiki wideo w wersji 6.14.10.5437 dla produktów Intel® NUC z grafiką HD Intel®.


Który plik wybrać

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego.

GFX_XP32_6.14.10.5437.exe — sterowniki dla 32-bitowych wersji systemu operacyjnego
GFX_XP64_6.14.10.5437.exe — sterowniki dla 64-bitowych wersji systemu operacyjnego


Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.