sterownik grafiki HD Intel® dla DCCP847DYE, DCP847SKE

18548
6/19/2015

Wprowadzenie

Instaluje sterownik grafiki wideo w wersji 15.28.24.4229 na komputerach Intel® NUC z grafiką HD Intel®.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 97.1 MB
  • SHA1: D3E99EAB50E8F6A09BCBFB1C3696C6B53B9574EC
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Rozmiar: 126.3 MB
  • SHA1: 15B37F025DE91DF4A5604FDB448E32E3BDFC2CAC

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik grafiki wideo w wersji 15.28.24.4229 na komputerach Intel® NUC z grafiką HD Intel®.


Który plik wybrać

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego:

  • GFX_Win7_8_8.1_32_15.28.24.4229.zip — dla 32-bitowych wersji systemu operacyjnego
  • GFX_Win7_8_8.1_64_15.28.24.4229.zip — dla wersji 64-bitowej systemu operacyjnego


Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.