sterownik grafiki HD Intel® wersja 36.19.0 (Gold) dla rdzenia IoT Windows* 10

18549
12/1/2015

Wprowadzenie

Pakiet instalacji: sterownik grafiki HD Intel® wersja 36.19.0 (Gold) dla rdzenia IoT Windows* 10

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 12.3 MB
  • SHA1: EB432472F4AC192E4C1942B2F3C3BEC89D7C9A3E

Szczegółowy opis

Ważna uwaga

To oprogramowanie jest przeznaczone dla programistów sprzętu i oprogramowania korzystających z wbudowanych platform Intel®. Nie jest ona przeznaczona dla firm ani systemów konsumenckich.


Przegląd

Pakiet instalacji: sterownik grafiki HD Intel® wersja 36.19.0 (Gold) dla rdzenia IoT Windows* 10

Celu

Ten pakiet sterownika oprogramowania zainstaluje sterownik grafiki HD Intel® dla procesorów Intel® Atom i Celeron®. Do tych procesorów należą:

  • Procesor Intel® Atom™ z serii E3800
  • Procesor Intel® Celeron® J1900
  • Procesor Intel® Celeron® N2807
  • Procesor Intel® Celeron® N2930


Te sterowniki nie będą działać z żadnym innym produktem. Wyświetl plik readme w celu uzyskania informacji o instalacji oraz informacji o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wersji sterownika.

Uwaga: Te sterowniki oprogramowania są wersjami ogólnymi i mogą być używane do ogólnych celów. Jednak producenci oryginalnego sprzętu komputerowego (OEM) mogli zmienić funkcje, wprowadzić dostosowania lub wprowadzić inne zmiany w zapewnianym przez nie oprogramowaniu lub opakowaniu oprogramowania. Aby uniknąć potencjalnych niezgodności instalacji w Twoim systemie OEM, firma Intel zaleca skontaktowanie się z producentem OEM i korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez producenta systemu. Firma Intel i producent oryginalnego sprzętu komputerowego (OEM) mogą nie zapewniać pomocy technicznej w przypadku niektórych lub wszystkich problemów, które mogą wynikać z korzystania z tej ogólnej wersji sterowników oprogramowania.

Dodatkowe informacje

Znajdź szczegółowe materiały techniczne, narzędzia i zasoby społeczności dla projektantów wbudowanych w Intel® Embedded Design Center

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.