Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S1200SP dla EFI

18551
8/1/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S1200SP dla EFI (03.01.0038) z obsługą Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 21.3 MB
 • SHA1: 0CA4D3984D653584A2C6B9372D7C4FD525831A32

Szczegółowy opis

WAŻNE — PRZECZYTAJ

Ze względu na dodatkowe zintegrowane funkcje systemu BIOS regiony binarne Intel® Server Board S1200SP bios przewyższyły oryginalne rozmiary projektów.

Zainstaluj mostek BIOS w wersji 03.01.2032 , aby ponownie zdefiniować regiony binarne , zanim spróbujesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe BIOS do wersji 03.01.0038 lub nowszej.

Przed aktualizacją systemu do systemu BIOS w wersji 03.01.0038 wymagana jest aktualizacja systemu do zmostkowej wersji 03.01.2032.

System nie zaktualizuje oprogramowania BIOS FW do wersji 03.01.0038, jeśli aktualnie zainstalowana na systemie BIOS wersja 03.01.2032.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board S1200SPL, S1200SPS, S1200SPO i odpowiednich systemów serwerowych Intel®, do użytku z wbudowaną technologią powłoką Intel® Extensible Firmware Interface (EFI) z obsługą Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • SYSTEM BIOS: 03.01.0038
 • ME: 04.01.04.054
 • BMC: 1.14.11207
 • FRUSDR: 0,27

Dodatkowe informacje

 • Obniżenie wersji do 2032/1029/2028/0026 lub niższej nie jest obsługiwane.
 • Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z plikami informacji o wersji .
 • Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS w tym pakiecie.
 • Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego.

Jak zaktualizować system BIOS i oprogramowanie sprzętowe w rodzinie Intel® Server Board S1200SP

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.