Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S1200SP dla EFI

18551
6/16/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S1200SP dla EFI (03.01.0049) z obsługą Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 25 MB
  • SHA1: 47932BF0048F8CBFC02BF4409DFFA21108140CB4

Szczegółowy opis

WAŻNE — PRZECZYTAJ

Ze względu na dodatkowe zintegrowane funkcje systemu BIOS regiony binarne Intel® Server Board S1200SP BIOS przewyższyły oryginalne rozmiary projektów.
Zainstaluj mostek BIOS w wersji 03.01.2032, aby ponownie zdefiniować regiony binarne, zanim spróbujesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe BIOS do wersji 03.01.0038 lub nowszej.

Przed aktualizacją systemu do systemu BIOS w wersji 03.01.0038 lub nowszej, wymagana jest aktualizacja systemu do zmostkowej wersji 03.01.2032.
Jeśli zaktualizujesz wersję systemu BIOS z 03.01.0038 do 03.01.0042, wersja systemu BIOS mostka nie jest wymagana.

System nie zaktualizuje oprogramowania BIOS FW do wersji 03.01.0042, jeśli aktualnie zainstalowany system BIOS FW nie jest 03.01.2032 lub 03.01.0038.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.