sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® 10 dla D34010WY, D54250WY

18560
12/17/2015

Wprowadzenie

Instaluje sterownik grafiki wideo w wersji 15.40.13.4331 na komputerach Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 178.6 MB
  • SHA1: 20092EFF726B4DBA1ED29BC0B2860901889E986E

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje 64-bitowy sterownik grafiki dla systemu Windows® 10 dla zestawów Intel® NUC D34010WY i D54250WY.

Uwaga

Sterowniki grafiki 32-bitowej dla systemu Windows 10 nie są obsługiwane na komputerach Intel NUC.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.