sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows 8* dla D34010WY, D54250WY

18570
10/15/2015

Wprowadzenie

Instaluje sterownik grafiki wideo w wersji 15.36.26.4294 dla komputera Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8, 32-bit*
  • Rozmiar: 64.3 MB
  • SHA1: 062035FAC1F6553A8CB432ABAA610B104C2530F2
  • Windows 8, 64-bit*
  • Rozmiar: 120.7 MB
  • SHA1: CEE10925A3C575A07B4CFA1206467598D259A9A3

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® 8* dla produktów Intel® NUC D34010WY i D54250WY.

Który plik wybrać?

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego:

  • GFX_Win7_8.1_32_15.36.26.4294.zip— dla wersji 32-bitowej
  • GFX_Win7_8.1_64_15.36.26.4294.zip— dla wersji 64-bitowej

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.