Sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla 32-bitowego systemu Windows® 10 dla STK1AW32SC

18578
9/30/2020

Wprowadzenie

Instaluje sterownik Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology dla urządzenia zainstalowanego w Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 9.6 MB
  • SHA1: E5A51C75FFA8D1576667CA5F822D0654B47A4ABC

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology dla urządzenia Intel® Bluetooth zainstalowanego w Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji , aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego Intel Compute Stick?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.