Sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla Windows 8.1* dla STK1A32SC

18580
10/16/2017

Wprowadzenie

Instaluje sterownik oparty na technologii bezprzewodowej Intel® Bluetooth® dla urządzenia Intel® Bluetooth® zainstalowanego w Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*
  • Rozmiar: 15.4 MB
  • SHA1: 029C040444A5135FB41D41CA1F98D4A653E587F8
  • Windows 8.1, 32-bit*
  • Rozmiar: 15.4 MB
  • SHA1: 42B5318DC9FF399D20F19C464663C60548BD8FE4

Szczegółowy opis

Ostrzeżenie
Klient Firmy Firm sekusja,, ponieważ dotyczy produktów o "wyeksualnej wersji", może zawierać luki w zabezpieczenia Firma Intel nie zamierza oferować aktualizacji w celu łagodzenia zagrożeń bezpieczeństwa w tym oprogramowaniu, niezależnie od tego, czy są obecnie znane, czy wykrywane w przyszłości. OPROGRAMOWANIE TO JEST DOSTARCZANE "W STANIE OBECNYM" BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEODŚWIETLINIA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie przejmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstów, kart graficznych, łączy lub innych elementów oprogramowania.

Celu

Instaluje sterownik oparty na technologii bezprzewodowej Intel® Bluetooth dla urządzenia Intel® Bluetooth zainstalowanego w Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Który plik wybrać

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego:

  • BT_Win8.1_32_19.71.0.exe — 32-bitowe wersje Windows 8.1*
  • BT_Win8.1_64_19.71.0.exe — 64-bitowe wersje Windows 8.1

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego Intel® Compute Stick? Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.