Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla STK2m364CC, STK2mv64CC, STK2m3W64CC

18586
11/29/2015

Wprowadzenie

Instaluje Oprogramowanie mikroukładu Intel® w celu Intel® Compute Stick.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • Rozmiar: 2.7 MB
  • SHA1: DD50238ED711CF4177EEC1F43310FCE90EB3C3B7

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje wersję Oprogramowanie mikroukładu Intel® w celu Intel® Compute Stick.

Ważne jest, aby najpierw zainstalować to oprogramowanie po instalacji systemu operacyjnego Windows®, zanim zainstalujesz jakiekolwiek inne sterowniki urządzenia. To działanie gwarantuje, że system Windows rozpoznaje wszystkie komponenty chipsetu. Jeśli system operacyjny nie może zidentyfikować wszystkich komponentów chipsetu, mogą wystąpić następujące problemy:

  • Żółte znaki zapytania w Menedżerze urządzeń
  • Nieznany sprzęt w Menedżerze urządzeń

Po zainstalowaniu Oprogramowanie mikroukładu Intel na Intel® Compute Stick nie ma potrzeby aktualizacji do późniejszej wersji.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.