sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® 10 do Intel® Compute Stick STK2M3W64CC

18587
4/18/2020

Wprowadzenie

Instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla Intel® Compute Stick STK2M3W64CC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 354.8 MB
  • SHA1: CB8FF9780C071F6B47E10F535EA0E9F7659EB5BC

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik grafiki HD Intel® przeznaczoną do użytku z Intel® Compute Stick STK2M3W64CC w przypadku uruchamiania systemu Windows 10 wersji 1709 i nowszej.

Jeśli nie wiesz, z której wersji korzystasz z systemu Windows 10, użyj tego artykułu firmy Microsoft, aby się dowiedzieć; Którą wersję systemu operacyjnego Windows uruchamiam?

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego Intel® Compute Stick?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.