sterownik szeregowe we/wy Intel® dla STK2M364CC, STK2MV64CC, STK2M3W64CC

18590
3/1/2016

Wprowadzenie

Instaluje sterownik szeregowe we/wy Intel® wersji 30.63.1603.05 dla Intel® Compute Stick.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • Rozmiar: 3 MB
  • SHA1: 2DEF832F33A1AD2FC29DAC8AD71487EDC379EDF0

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik szeregowe we/wy Intel® wersji 30.63.1603.05 dla Intel® Compute Stick. Szeregowy sterownik IO jest wymagany, jeśli planujesz korzystać z kontrolerów hosta I2C, SPI, UART lub GPIO.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego Intel Compute Stick?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.