32-bitowy pakiet sterownika System-on-a-Chip (SOC) dla Intel® NUC

18596
4/10/2017

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje 32-bitowe sterowniki System-on-a-Chip (SOC) dla produktów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 32-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*
  • Rozmiar: 119.1 KB
  • SHA1: 076B6CE4EE0099E9D70D99FBBBF1C5992A822B67

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania instaluje 32-bitowe sterowniki System-on-a-Chip (SOC) dla Intel® NUC dla następujących urządzeń systemowych:

  • GPIO
  • I2c
  • Pwm
  • UART

Jak zainstalować

  1. Rozpakaj pobrany pakiet
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik INSTALL.BAT.
  3. Wybierz Uruchom jako administrator

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.