Intel® Server Board S1200SP — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

18601
10/26/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S1200SP dla Intel® One Boot Flash Update oraz WinPE* (03.01.0038).

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 27.6 MB
 • SHA1: 1D07844C34897D960D1986B45B73B28831C966DF

Szczegółowy opis

WAŻNE — PRZECZYTAJ

Ze względu na dodatkowe zintegrowane funkcje systemu BIOS regiony binarne Intel® Server Board S1200SP BIOS przewyższyły oryginalne rozmiary projektów.

Zainstaluj mostek BIOS w wersji 03.01.2032, aby ponownie zdefiniować regiony binarne, zanim spróbujesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe BIOS do wersji 03.01.0038 lub nowszej.

Przed aktualizacją systemu do systemu BIOS w wersji 03.01.0038 wymagana jest aktualizacja systemu do zmostkowej wersji 03.01.2032.

System nie zaktualizuje oprogramowania BIOS FW do wersji 03.01.0038, jeśli aktualnie zainstalowana na systemie BIOS wersja 03.01.2032.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz środowisko wykonawczych Windows Preboot* z obsługą Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board S1200SPL, S1200SPS, S1200SPO oraz odpowiednich systemów serwerowych Intel®.

Jak zaktualizować system BIOS i oprogramowanie sprzętowe dla rodziny Intel® Server Board S1200SP

Uwaga

 • Zainstaluj ten pakiet aktualizacji za pomocą Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) wersji 14.0, kompilacja 15 lub nowsza.
 • Obniżenie wersji do 2032/1029/2028/0026 lub niższej nie jest obsługiwane.
 • Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z plikami informacji o wersji.
 • Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • SYSTEM BIOS: 03.01.0038
 • ME: 04.01.04.054
 • BMC: 1.14.11207
 • FRUSDR: 0,27

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.