Intel® Server Board S1200SP — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

18601
2/21/2019

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S1200SP dla narzędzi Intel® One Boot Flash Update oraz WinPE*. (03.01.0042)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 27.6 MB
 • SHA1: 63E163FDC758E9B99AAC5AD2DC558803DD133287

Szczegółowy opis

WAŻNE — PRZECZYTAJ

Ze względu na dodatkowe zintegrowane funkcje systemu BIOS regiony binarne Intel® Server Board S1200SP BIOS przewyższyły oryginalne rozmiary projektów.

Zainstaluj mostek BIOS w wersji 03.01.2032, aby na nowo zdefiniować regiony binarne, zanim spróbujesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe BIOS do wersji 03.01.0038 lub 03.01.0042.

Przed aktualizacją systemu do systemu BIOS w wersji 03.01.0042 wymagana jest aktualizacja systemu do zmostkowej wersji 03.01.2032. Jeśli zaktualizujesz wersję systemu BIOS z 03.01.0038 do 03.01.0042, wersja systemu BIOS mostka nie jest wymagana.

System nie zaktualizuje oprogramowania BIOS FW do wersji 03.01.0038, jeśli obecny bios-fw zainstalowany na systemie nie jest 03.01.2032 lub 03.01.0038.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz środowisko wykonawczych Windows Preboot* z obsługą Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board S1200SPL, S1200SPS, S1200SPO oraz odpowiednich systemów serwerowych Intel®.

Jak zaktualizować system BIOS i oprogramowanie sprzętowe dla rodziny Intel® Server Board S1200SP

Uwaga

 • Zainstaluj ten pakiet aktualizacji za pomocą Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) wersji 14.0, kompilacja 15 lub nowsza.
 • Obniżenie wersji do 2032/1029/2028/0026 lub niższej nie jest obsługiwane.
 • Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z plikami informacji o wersji.
 • Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • SYSTEM BIOS: 03.01.0042
 • ME: 04.01.04.054
 • BMC: 1.16.11302
 • FRUSDR: 0,27

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.