Intel® Server Board S1200SP — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

18601
6/24/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S1200SP dla narzędzi Intel® One Boot Flash Update oraz WinPE*. (03.01.0049)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 30.3 MB
  • SHA1: 5F925DD8FE8190373748A187797821A17091DE07

Szczegółowy opis

WAŻNE — PRZECZYTAJ

Ze względu na dodatkowe zintegrowane funkcje systemu BIOS regiony binarne Intel® Server Board S1200SP bios przewyższyły oryginalne rozmiary projektów.

Zainstaluj mostek BIOS w wersji 03.01.2032 , aby ponownie zdefiniować regiony binarne , zanim spróbujesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe BIOS do wersji 03.01.0038 lub nowszej.

Przed aktualizacją systemu do systemu BIOS w wersji 03.01.0038 lub nowszej, wymagana jest aktualizacja systemu do zmostkowej wersji 03.01.2032.
Jeśli zaktualizujesz wersję systemu BIOS z 03.01.0038 do 03.01.0042, wersja systemu BIOS mostka nie jest wymagana.

System nie zaktualizuje oprogramowania BIOS FW do wersji 03.01.0042, jeśli aktualnie zainstalowany system BIOS FW nie jest 03.01.2032 lub 03.01.0038.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz środowisko wykonawczych Windows Preboot* z obsługą Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board S1200SPL, S1200SPS, S1200SPO i odpowiednich systemów serwerowych Intel®.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

SYSTEM BIOS: 03.01.0049
ME: 04.01.04.109
BMC: 01.18.12306
FRUSDR: wersja 0.28

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.