Narzędzie EFI Platform Confidence Test Utility dla rodziny Intel® Server Board S1200SP (wyłącznie do testów; bez pomocy technicznej)

18615
3/3/2016

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera narzędzie do testów zaufania platformy (PCT) w powłoce EFI* dla rodziny Intel® Server Board S1200RP (1.02).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 2.7 MB
  • SHA1: 4F74604D2BAC1D653331E56D3F399F07EF308F16

Szczegółowy opis

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tego narzędzia można znaleźć w instrukcji obsługi.

Notatki

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.


To narzędzie do testów zaufania platformy (PCT) służy wyłącznie do testowania, ale bez pomocy technicznej.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.