Narzędzie EFI Platform Confidence Test Utility dla rodziny Intel® Server Board S1200SP (wyłącznie do testów; bez pomocy technicznej)

18615
3/3/2016

Wprowadzenie

Narzędzie do testów pewności platformy w powłoce Extensible Firmware Interface (EFI) w wersji 1.06 dla rodziny Intel® Server Board S1200SP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 3 MB
  • SHA1: 7DFC7B92934E3BE8F831D96D4E5BC766632F6E9E

Szczegółowy opis

Przegląd

Uruchom to narzędzie po integracji systemu i przed instalacją, by sprawdzić poprawną funkcjonalność.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tego narzędzia można znaleźć w instrukcji obsługi.

Notatki

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

To narzędzie do testów zaufania platformy (PCT) służy wyłącznie do testowania, ale bez pomocy technicznej.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.