Pakiet sterownika System-on-a-Chip (SoC) dla STK1AW32SC

18618
7/25/2016

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterowniki System-on-a-Chip (SoC) dla Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 1.4 MB
  • SHA1: C27B327BDDB2A17533B73D5722B37623A9BBFFE0

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania instaluje sterowniki System-on-a-Chip (SoC) dla Intel® Compute Stick STK1AW32SC dla następujących urządzeń systemowych:

  • Urządzenie audio Intel SST
  • Kontroler szeregowe we/wy Intel GPIO
  • Kontroler szeregowe we/wy Intel I2C ES
  • Intel® Power Management IC Device (PMIC)
  • Kontroler szeregowe we/wy Intel SPI
  • Urządzenie Intel Sideband Fabric

Ważna uwaga: Zainstaluj te sterowniki tylko wtedy, gdy system operacyjny Windows® jest na nowo zainstalowany. Należy również zainstalować sterownik Intel® Trusted Execution Engine Interface (Intel® TXEI).

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego Intel® Compute Stick?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.