sterownik grafiki HD Intel® do STK1AW32SC

18624
12/14/2017

Wprowadzenie

Instalacja grafiki HD Intel® dla Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 114.5 MB
  • SHA1: A873E13EE0C8BF2277539A94A79D51A623CAB93C

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z plikiem readme.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego Intel Compute Stick? Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.