Narzędzie do aktualizacji pamięci nieulotnej (NVM) dla kart Intel® Ethernet sieciowych z serii 700 — Windows*

18634
7/22/2021

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie do aktualizacji pamięci nieulotnej (NVM) dla kart Intel® Ethernet sieciowych z serii 700 — Windows*.

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 68.1 MB
  • SHA1: 7800CF60597CF009EBB21AF160FD4AD466C5F928

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten pakiet zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci nieulotnej (NVM) na Intel® Ethernet Adapter w systemie. Zawiera narzędzie NVM Update, plik konfiguracji, zaktualizowane pliki binarny NVM i wymagane pliki sterowników.

W pliku readme można znaleźć więcej informacji, takich jak ograniczenia i wymagania wstępne, wymagania UEFI oraz jak korzystać ze skryptu.

Uwaga: Zaktualizowany plik do pobrania z wersji 8.40 z wersji 26.4

Powiązany temat

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.