Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 — Linux*

18635
3/29/2020

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 — Linux*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 51.3 MB
  • SHA1: 75BD753EF6AE2945FE94C69D4F042BD5858540D9

Szczegółowy opis

Informacja o zmianie, 1 kwietnia 2020 r.

Pakiet aktualizacji NVM 7.1 został zaktualizowany. Jeśli obecnie zainstalowano pakiet aktualizacji 7.1 i w wyniku tej informacji o zmianie ponownie korzystasz z tego pakietu aktualizacji: podczas wykonywania aktualizacji wyświetlana wersja oprogramowania sprzętowego (widoczna na ekranie wyświetlania procesu aktualizacji NVM) pozostanie niezmieniona. Aktualizacja działa, ale zmiana nie będzie widoczna na wyświetlanym numerze wersji.

Co zostało zaktualizowane?

Jeden plik obrazu NVM został zaktualizowany, aby rozwiązać problem z wyświetlaniem wersji.

Produkt, którego dotyczy problem

Dotyczy to tylko jednego produktu: karta sieciowa Intel® Ethernet XXV710-DA2, kod produktu 870823.001, numer części J65979-003 (lub późniejszy -xxx)

Inne informacje

Jeśli korzystasz z wymienionego powyżej produktu, którego dotyczy problem, zalecana jest aktualizacja do nowego pliku pakietu NVM. Jeśli jednak nie korzystasz z produktu, którego dotyczy ten problem, aktualizacja nie jest potrzebna. Wszystkie inne pliki pozostają tak, jak są; nie ma to wpływu na inne produkty.

==============================

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na karta Intel® Ethernet w Twoim systemie. Zawiera narzędzie aktualizacji NVM dla systemu Linux*, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM oraz wymagane pliki sterownika.

W pliku readme znajdziesz więcej informacji, takich jak ograniczenia i wymagania wstępne, wymagania UEFI oraz sposób korzystania ze skryptu.

Powiązany temat

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.