Intel® QSFP+ Configuration Utility (QCU) - Wycofane z produkcji

18640
5/19/2023

Wprowadzenie

Intel® QSFP+ Configuration Utility (QCU) - wycofany i zastąpiony przez narzędzie konfiguracyjne portu Ethernet (EPCT)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Rozmiar: 2.9 KB
  • SHA1: 7DFE4328F8720597DA68C8AB05282194C3FFC61C

Szczegółowy opis

Ważna uwaga:

Narzędzie Intel® Ethernet Port Configuration Tool (EPCT) zastąpiło narzędzie konfiguracyjne QSPF+ (QCU). QCU zostało wycofane i nie jest już dostępne do pobrania.

Narzędzie QCU było narzędziem opartym na wierszu poleceń, które pozwalało użytkownikom zmieniać konfigurację portów na kartach Fortville (seria 700). EPCT to kolejna ewolucja tego narzędzia. EPCT to narzędzie wiersza poleceń, które pozwala użytkownikom zmienić typ łącza urządzenia. Obsługiwane typy są zdefiniowane w NVM karty. To narzędzie wyświetla tylko te urządzenia, które potencjalnie obsługują ponowną konfigurację.

Pobierz EPCT pod następującymi linkami:

Narzędzie do konfiguracji portu Ethernet (wszystkie obsługiwane systemy operacyjne): LINK

Narzędzie konfiguracji portu Ethernet — Windows*: LINK

Narzędzie do konfiguracji portu Ethernet - Linux*: LINK

Narzędzie do konfiguracji portu Ethernet - FreeBSD*: LINK

Narzędzie do konfiguracji portu Ethernet - ESX*: LINK

Narzędzie do konfiguracji portu Ethernet — EFI*: LINK

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.