Sterownik połączenia sieciowego Intel® Gigabit Ethernet dla systemu Windows® 10 dla starszych urządzeń Intel® NUC

18652
11/15/2019

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik LAN dla produktu Intel® NUC z połączeniem sieciowym Intel® Gigabit Ethernet za pomocą systemu Windows® 10.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 73.2 MB
  • SHA1: 78EDC351AADABC184C1D783435F96301BA7A6D33
  • Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 48.9 MB
  • SHA1: 0F00CA2297F164B8C72AFB0B0445E5E5F8A7EC48

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik sieci LAN dla produktów Intel® NUC za pomocą połączenia sieciowego Intel® Gigabit Ethernet.

Uwaga: Przed instalacją tej wersji może zostać wyświetlony monit o usunięcie istniejącego sterownika SIECI LAN. Jeśli tak, odinstaluj istniejącą wersję, a ta wersja zostanie zainstalowana.

Który plik należy wybrać?

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego:

  • LAN_Win10_64_24.3.exe: W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows® 10
  • LAN_Win10_32_24.3.exe: W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows® 10

Zapoznaj się z instrukcją Readme, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.