Intel® QSFP+ Configuration Utility — Windows* — wersja końcowa

18656
11/9/2018

Wprowadzenie

Pliki do pobrania Intel® QSFP+ Configuration Utility wersji 2.32.20.28 dla systemu Windows*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 1.2 MB
  • SHA1: 787CCD7270A254F22CB3172035C9220CB13AED5F

Szczegółowy opis

Przegląd

Intel® QSFP+ Configuration Utility to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia
aby zmienić typ połączenia zainstalowanego modułu QSFP+. Obsługiwane typy
są zdefiniowane w NVM karty sieciowej. To narzędzie wyświetla tylko urządzenia
Że
potencjalnie obsługiwać rekonfigurację QSFP+. Tylko jeden port na urządzenie jest
Wyświetlany
ponieważ zmiany wpływają na urządzenie jako całość, a nie pojedyncze porty.

UWAGA: Aby zastosować zmiany konfiguracji, należy ponownie uruchomić komputer. Na uruchomionych systemach
Oracle* Solaris* 11 — musisz wykonać pełny restart, a nie szybkie ponowne uruchomienie.


Obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server* 2008 R2 i późniejsze wersje
Windows PE* 3.0 i nowsze
Jądro systemu Linux* 2.6/3.x i późniejsze wersja
Red Hat* Enterprise Linux* 6.5 i późniejsze wersja
SUSE* Linux* Enterprise Server 10 SP4 i późniejsze sterowniki
UEFI 2.1 i nowsze
Oracle* Solaris* 11
VMWare* ESXi* 5.5 i nowsze
FreeBSD* 10.1 i nowsze

Notatki:
— W systemach z systemem Linux, FreeBSD, Solaris lub ESXi sterownik podstawowy musi być
aby qcu działało prawidłowo.

— W systemach Microsoft Windows, jeśli sterownik wymagany do uruchomienia narzędzia nie jest
funkcja ta jest aktualnie dostępna w systemie, po uruchomieniu qcu automatycznie zainstalowana.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.