Intel® QSFP+ Configuration Utility — FreeBSD* — wersja końcowa

18658
1/14/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera Intel® QSFP+ Configuration Utility wersję 2.34.17.3 dla FreeBSD*. – Wersja końcowa

Dostępne pliki do pobrania

 • FreeBSD*
 • Rozmiar: 1.3 MB
 • SHA1: 8A650E66605822B78BBEBA9B48D6207CB3EB84E2

Szczegółowy opis

Uwaga do aktualizacji: Rekord zaktualizowany 5.02.2020 r. (pliki i wersja pliku bez zmian)

Przegląd

Intel® QSFP+ Configuration Utility to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia użytkownikom zmianę typu połączenia zainstalowanego modułu QSFP+. Obsługiwane typy są zdefiniowane w NVM karty sieciowej. To narzędzie wyświetla tylko urządzenia, które potencjalnie obsługują rekonfigurację QSFP+. Wyświetlany jest tylko jeden port na urządzenie, ponieważ zmiany wpływają na urządzenie jako całość, a nie pojedyncze porty.

UWAGA: Aby zastosować zmiany konfiguracji, należy ponownie uruchomić komputer. W systemach z technologią Oracle Solaris* 11 należy wykonać pełny ponowny rozruch, a nie szybkie ponowne uruchomienie.

Obsługiwane systemy operacyjne

 • Microsoft Windows Server* 2008 R2 i późniejsze wersje
 • Windows PE* 3.0 i nowsze
 • Linux Kernel* 2.6/3.x i późniejsze wersja
 • Red Hat Enterprise Linux* 6.5 i późniejsze sterowniki
 • SUSE* Linux* Enterprise Server 10 SP4 i późniejsze sterowniki
 • UEFI 2.1 i nowsze
 • Oracle Solaris* 11
 • VMWare ESXi* 5.5 i nowsze
 • FreeBSD* 10.1 i nowsze

Notatki

 • W systemach z systemem Linux, FreeBSD, Solaris lub ESXi sterownik podstawowy musi być
  aby qcu działało prawidłowo.
 • W systemach Microsoft Windows*, jeśli sterownik wymagany do uruchomienia narzędzia nie jest obecny w systemie, zostanie on automatycznie zainstalowany po uruchomieniu QCU.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.