Aktualizacja systemu BIOS dla komputera Compute Stick — CCSKLm30

18666
12/2/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS produktów Intel® Compute Sticks STK2m364CC i STK2m3W64CC (0064).

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 6.8 MB
 • SHA1: 71CB63C853DCE99E97FDD11A65AF73B55A9CDFA9
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 6 MB
 • SHA1: 154CFB2E2268E77E9388E12950578A40131FA679

Szczegółowy opis

Celu

Znajdź opcje aktualizacji systemu BIOS produktów Intel® Compute Sticks STK2m364CC i STK2m3W64CC. Wystarczy pobrać jeden.

Readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli potrzebujesz kompletnych instrukcji krok po kroku dotyczących sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji SYSTEMU BIOS, zapoznaj się z instrukcjami aktualizacji systemu BIOS.

Który plik wybrać?

 • Aktualizacja systemu BIOS dla odzyskiwania [CC0065.bio] — A. Plik BIO, który zostanie użyty przy metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub procesie odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga ono pendrive'a USB.
 • Aktualizacja SYSTEMU BIOS UEFI [CCSKLm30.86A.0065.UEFI.zip] — umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI. Wymaga ono pendrive'a USB.

Notatki

 • Po rozpoczęciu procesu aktualizacji systemu BIOS, pojawianie się wiadomości na ekranie może zająć nawet 30 sekund.
 • Nie wyłączaj swojego systemu przed ukończeniem aktualizacji. Aktualizacja potrwa do 3 minut.
 • Nie można dostosować systemu BIOS dla Intel® Compute Stick za pomocą Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit.
 • Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa nie będzie można przejść do żadnego systemu BIOS wcześniej niż BIOS 0053.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego Intel® Compute Stick?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.