Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) do NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

18684
11/13/2019

Wprowadzenie

Instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) dla zestaw Intel® NUC NUC6i[x]SY i NUC6i7KYK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 55.6 MB
  • SHA1: 660E10AE715A2E6067E6BD4584B2966CB0C3A70B
  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 1.7 MB
  • SHA1: D87AEE65D19D3AFC9206DE2A5A10554CF9D9697C

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje wersję sterownika Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) dla zestaw Intel® NUC NUC6i[x]SY i NUC6i7KYK.

Który plik wybrać

  • RST_Win10-64-15.9.8.1050.zip: sterownik dla systemu operacyjnego
  • RST-F6flpy-Win10-64-15.9.8.1050.zip: w przypadku wersji 64-bitowej systemu operacyjnego

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.