Intel® Chipset Device Software for Legacy Intel® NUC

18685
5/5/2015

Wprowadzenie

This download record installs the Intel® Chipset Device Software for discontinued Intel® NUC Kits and Boards.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 2.6 MB
  • SHA1: BF3CFB063D40EFBE05DA67C82D7E3A089888A8A5

Szczegółowy opis

Purpose

Installs the Intel® Chipset Device Software for discontinued Intel® NUC Kits and Boards.

It is important to install this software first after installing a Windows* operating system, before installing any other device drivers. This action ensures that Windows recognizes all chipset components. If the operating system cannot identify all of the chipset components, you may experience the following issues:

  • Yellow question marks in Device Manager
  • Unknown devices in Device Manager

 

Note

Once the Intel Chipset Device Software has been installed on the Intel NUC, there is no need to update to a later version.

 

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.