Sterownik połączenia sieciowego Intel® Gigabit Ethernet dla systemu Windows® 10 dla NUC6i3SY, NUC6i5SY

18692
6/13/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik LAN dla systemu Windows® 10 dla zestaw Intel® NUC z połączeniem sieciowym Intel® Gigabit Ethernet.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 72.6 MB
  • SHA1: CD5DA54B56EF1C8B072127635E90F011808EF72C

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik sieci LAN dla zestaw Intel® NUC NUC6i3SY i NUC6i5SY za pomocą połączenia sieciowego Intel® Gigabit Ethernet.

Zapoznaj się z informacjami o wersjidotyczącymi nowych lub naprawionych znanych problemów, instrukcji instalacji i obsługiwanego sprzętu.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.