Rodzina Intel® Server Board S2600TP — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

18703
3/15/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600TP dla Intel® OFU utility i WinPE*, przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 25.5 MB
  • SHA1: 33DF225158C62871B03959CF1086FBC8D97149C4

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

  • System BIOS — 01.01.0005
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — 03.00.07.114
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.07.6909

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Celu

Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600TP dla narzędzi Intel® One Boot Flash Update i WinPE*

Uwaga: Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą kompilacji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.0 15 lub nowszej.

Informacje o tej wersji

  • BIOS: 01.01.0024
  • ME: 03.01.03.043
  • BMC: 01.51.11142
  • FRUSDR: 1,17

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.