Rodzina Intel® Server Board S2600TP — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

18703
4/29/2022

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600TP dla Intel® OFU utility i WinPE*, przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 29 MB
  • SHA1: 93F5CD1D0AEDA6F4F1C83E1782318EA978D533F1

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

  • System BIOS — wersja produkcyjna 01.01.1029 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — wersja produkcyjna 03.01.03.072 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja produkcyjna 1.61.12390 lub nowsza

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki. W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Informacje o tej wersji

SYSTEM BIOS: 01.01.3029

ME: 03.01.03.072

BMC: 01.61.12398

FRUSDR: 1,18

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

Ten pakiet można zaktualizować za pomocą jednej z następujących metod:

  • System operacyjny Windows* lub Linux* z technologią Intel(R) One-Boot Flash Update (OFU) V14.1, kompilacja 25
  • Środowisko wstępnego wykonywania Windows* Preboot (WinPE)

Przed wykonaniem aktualizacji systemu przeczytaj informacje o wersji i pliki do odczytu instrukcji instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.