Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / pakiet programistyczny jądra VCA1585LMV

18719
4/11/2018

Wprowadzenie

Jest to pakiet programistyczny jądra dla kompilacji oprogramowania Intel® Visual Compute Accelerator 1.3.148.

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 11.1 MB
  • SHA1: 7F0EFF8334E3314456723434776F7E47D7AF2BCA

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą, aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Jest to pakiet programistyczny jądra dla kompilacji oprogramowania Intel® Visual Compute Accelerator 1.3.148.

Pakiet ma zastosowanie wyłącznie do Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

MD5: c5e01baceadeb94e144c829c1b55e6ee

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.