Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / pakiet programistyczny jądra VCA1585LMV

18719
4/27/2018

Wprowadzenie

Zestaw programistyczny jądra do tworzenia oprogramowania Intel® Visual Compute Accelerator 2.2.

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*, Ubuntu 16.04*
  • Rozmiar: 33.4 MB
  • SHA1: 221118BA3FB22DB7576C948E93AD34EAE3B3E280

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą, aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Celu

Jest to zestaw programistyczny do oprogramowania Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) 2.2.29.

Zawiera jądro systemu Linux* z obsługą Intel VCA wersji 3.10.0, 4.4.122, 4.4.98 i 4.13.13. Zawiera również QEMU* z obsługą Intel VCA, stosowany w obrazie rozruchowym Intel VCA KVMGT.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

MD5: 0ac0ea2b5870894d7e9cf50a0fb942ab

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.