Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / Pakiet programistyczny jądra VCA1585LMV

18719
12/24/2018

Wprowadzenie

Zestaw programistyczny jądra do tworzenia oprogramowania Intel® Visual Compute Accelerator 2.3.

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*, Ubuntu 16.04*
  • Rozmiar: 138.4 MB
  • SHA1: 9563A35AB25A6F22FBB2A11DB2B1AB03727AD924

Szczegółowy opis

Ten pakiet został poprawiony w celu ochrony przed luką w zabezpieczeniach bocznego kanału.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Celu

Jest to zestaw programistyczny do oprogramowania Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) 2.3.26.

Zawiera jądro systemu Linux* z obsługą Intel VCA wersji 4.14.20. Zawiera również QEMU* z obsługą Intel VCA, użyty w obrazie rozruchowym Intel VCA KVMGT.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

MD5: 50036b56a1e200771e58c4ced611155a

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.