Pakiet skryptów Intel® Visual Compute Accelerator tworzenia

18720
12/24/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera skrypty kompilacji dla CentOS* 7.4 i Ubuntu* 16.04.3 dla Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.3.26).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*, Ubuntu 16.04*
  • Rozmiar: 78 KB
  • SHA1: F36F3662393DC84BC4065CF4E81FEFD722AAED16

Szczegółowy opis

Ten pakiet został poprawiony w celu ochrony przed luką w zabezpieczeniach bocznego kanału.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania

Celu

To pobieranie zawiera skrypty powłoki i pliki konfiguracyjne dla karty Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) do tworzenia oprogramowania Intel VCA oraz tworzenia niestandardowych obrazów VCA z możliwością uruchamiania. Nie ma potrzeby, aby użytkownik tworzył niestandardowe oprogramowanie . Pozostałe Intel VCA pliki do pobrania zapewniają obsługiwane oprogramowanie Intel VCA oraz albo produkcyjne , albo referencyjne przykładowe obrazy rozruchowe VCA, z których oba mogą być użyte w produkcji. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

MD5: aa354748c150da221b61907427cd6a75

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.