Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego HDMI dla NUC6i7KYK

18730
6/7/2016

Wprowadzenie

Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe HDMI 2.0 dla zestaw Intel® NUC NUC6i7KYK. (0x07_0x20)

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 1.1 MB
  • SHA1: AD075A50AD8C56550344F54A55BF5B45F0CA4499

Szczegółowy opis

Celu

Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe HDMI 2.0 dla zestaw Intel® NUC NUC6i7KYK. Ta aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest wymagana tylko w przypadku użycia urządzenia HDMI 2.0.

Co stało się w tej wersji?

Ta aktualizacja rozwiązuje problem, w którym dźwięk przestrzenny (5.1 lub 7.1) nie współpracuje z niektórymi odbiornikami AV.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.