Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2016*

18737
12/7/2017

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania jest zainstalowany w wersji 22.10 karty sieciowej Intel® za pomocą systemu Windows Server 2016*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 72.1 MB
  • SHA1: F4CE0D94B1A6F86C888A40EBAC2142222E892A6E
  • Rozmiar: 14.8 MB
  • SHA1: BA5087375790DC266CC89398CE49F233588FC674

Szczegółowy opis

Uwaga: PRONowotki.exe oraz pliki nano_install.txt są przeznaczone dla systemu Microsoft Windows Server 2016* Nano Server*.

Użytkownicy, którzy chcą zainstalować Intel® PROSet w systemie Microsoft Windows Server 2016 Nano Server, powinni pobrać narzędzie webpack i rozpakować zawartość za pomocą narzędzia do archiwizowania plików, takiego jak WinZip*. Nie uruchamiaj kreatora instalacji, ponieważ procedura instalacji dla systemu Microsoft Windows Server 2016 Nano Server jest inna. Po rozpakowyciu plików od razu znajdź folder \Disk\APPS\PROSETDX\NanoServer i postępuj zgodnie z instrukcjami w pliku proset_install_for_nano.txt.

Celu

Instaluje sterowniki podstawowe Intel® PROSet dla menedżera urządzeń Windows* w celu Intel® Network Adapters przy użyciu systemu Windows Server 2016.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów..

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.