Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2016*

18737
11/9/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 23.4 karty sieciowej firmy Intel® za pomocą systemu Windows Server 2016*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 73.4 MB
  • SHA1: 0D6F9D4306166E1CBA284276AB87391EE7CEDA0D

Szczegółowy opis

Co nowego

Oprogramowanie w wersji 23.4 rozwiązuje problem potencjalnego wskaźnika danych pakietów, który może pojawić się podczas korzystania z produktów z serii Intel® Ethernet 700 z niektórymi sterownikami urządzeń Intel Ethernet w systemach operacyjnych Microsoft Windows*, które korzystają z funkcji "Jumbo Packet" z funkcją "Receive Side Coalescing" (RSC).

Problem może doprowadzić do niedopasowania danych między tym, co weszło z zdalnego nadawcy do portu RX, a tym, co jest transferowane do odbiornika w stosie operacyjnym/systemowym (czyli aplikacji). Chociaż większość aplikacji stosuje własne dodatkowe formy sprawdzania integralności danych, niektóre mogą występować i mogą być narażonymi na potencjalne problemy z integralnością danych.

Uwaga: Domyślnie funkcja "Jumbo Packet" jest wyłączona (wył.) w sterownikach dla systemu Windows firmy Intel.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z dokumentem TA-234.

Ten problem został rozwiązany przy pomocy sterowników zawartych w wersji SW 23.4.

Firma Intel zaleca możliwie jak najszybszą aktualizację oprogramowania na oprogramowanie SW 23.4. Jeśli jednak aktualizacja do wersji SW 23.4 nie jest obecnie wygodna, istnieje również dostępne rozwiązanie tego problemu (więcej informacji można znaleźć w tej kwestii, zobacz TA-234).

Oprócz dostępności wersji SW 23.4, usuniemy również wersję 23.2 oraz OPROGRAMOWANIE 23.1 z Intel® Download Center.

Uwaga: Te sterowniki i oprogramowanie są przeznaczone dla detalicznych wersji kart sieciowych Intel® Ethernet. Jeśli nie masz wersji karta Intel® Ethernet w sprzedaży detalicznej, zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z dokumentem TA-234.

Celu

Instaluje sterowniki podstawowe Intel® PROSet dla menedżera urządzeń Windows* dla Intel® Network Adapters przy użyciu systemu Windows Server 2016*.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Serwer Microsoft Windows 2016 Nano Server*

Uwaga: PRONowotki.exe oraz pliki nano_install.txt są przeznaczone dla systemu Microsoft Windows Server 2016 Nano Server*.

Użytkownicy, którzy chcą zainstalować Intel® PROSet w systemie Microsoft Windows Server 2016 Nano Server, powinni pobrać narzędzie webpack i rozpakować zawartość za pomocą narzędzia do archiwizowania plików, takiego jak WinZip*. Nie uruchamiaj kreatora instalacji, ponieważ procedura instalacji dla systemu Microsoft Windows Server 2016 Nano Server jest inna. Po rozpakowyciu plików od razu znajdź katalog \Disk\APPS\PROSETDX\NanoServer i postępuj zgodnie z instrukcjami w pliku proset_install_for_nano.txt.

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.