Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2016*

18737
11/9/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 23.4 karty sieciowej Intel® za pomocą systemu Windows Server 2016*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 73.4 MB
  • SHA1: 0D6F9D4306166E1CBA284276AB87391EE7CEDA0D

Szczegółowy opis

Co nowego

Wersja 23.4 oprogramowania rozwiązuje problem potencjalnego wskaźnika danych pakietów, który może pojawić się podczas korzystania z produktów z serii Intel® Ethernet 700 z niektórymi sterownikami urządzeń Intel Ethernet w systemach operacyjnych Microsoft Windows*, które korzystają z funkcji "Jumbo Packet" z funkcją "Receive Side Coalescing" (RSC).

Problem może doprowadzić do niedopasowania danych między tym, co weszło z zdalnego nadawcy do portu RX, a tym, co jest transferowane do odbiornika w stosie operacyjnym/systemowym (czyli aplikacji). Chociaż większość aplikacji stosuje własne dodatkowe formy sprawdzania integralności danych, niektóre mogą występować i mogą być narażonymi na potencjalne problemy z integralnością danych.

Uwaga: Domyślnie funkcja "Jumbo Packet" jest wyłączona (wył.) w sterownikach dla systemu Windows firmy Intel.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z dokumentem TA-234.

Ten problem został rozwiązany przy pomocy sterowników zawartych w wersji SW 23.4.

Firma Intel zaleca możliwie jak najszybszą aktualizację oprogramowania na oprogramowanie SW 23.4. Jeśli jednak aktualizacja do wersji SW 23.4 nie jest obecnie dla Ciebie wygodna, w celu uzyskania dalszych informacji dostępny jest również sposób obejścia tego problemu (zobacz TA-234).

Oprócz dostępności wersji SW 23.4, usuniemy również wersję 23.2 oraz oprogramowanie 23.1 z Intel® Download Center.

Uwaga: Te sterowniki i oprogramowanie są przeznaczone dla detalicznych wersji kart sieciowych Intel® Ethernet. Jeśli nie masz wersji karta Intel® Ethernet w sprzedaży detalicznej, zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z dokumentem TA-234.

Celu

Instaluje sterowniki podstawowe Intel® PROSet dla menedżera urządzeń Windows* na potrzeby Intel® Network Adapters przy użyciu systemu Windows Server 2016*.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Serwer Microsoft Windows 2016 Nano Server*

Uwaga: PRONowotki.exe oraz pliki nano_install.txt są przeznaczone dla systemu Microsoft Windows Server 2016 Nano Server*.

Użytkownicy, którzy chcą zainstalować Intel® PROSet w systemie Microsoft Windows Server 2016 Nano Server, powinni pobrać narzędzie webpack i rozpakować zawartość za pomocą narzędzia do archiwizowania plików, takiego jak WinZip*. Nie uruchamiaj kreatora instalacji, ponieważ procedura instalacji dla systemu Microsoft Windows Server 2016 Nano Server jest inna. Po rozpakowyciu plików od razu znajdź folder \Disk\APPS\PROSETDX\NanoServer i postępuj zgodnie z instrukcjami w pliku proset_install_for_nano.txt.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.