Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2016*

18737
6/27/2019

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 24.1 karty sieciowej Intel® za pomocą systemu Windows Server 2016*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 78.8 MB
  • SHA1: 75F0DC94F9303BE64BE6B532D7D0F3879BA5DB27

Szczegółowy opis

Co nowego?

  • Obsługa Intel® Ethernet Connection (10) I219-LM
  • Pomoc techniczna dla systemu Microsoft Windows® 10, wersja 1903
  • Pomoc techniczna dla systemu Microsoft Windows Server 2019*, wersja 1903
  • Usunięto obsługę pakietu Receive Segment Coalescing (RSC) z systemu Microsoft Windows Server 2019, wersja 1903

Celu

Instaluje sterowniki podstawowe Intel® PROSet dla menedżera urządzeń Windows* dla Intel® Network Adapters przy użyciu systemu Windows Server 2016*.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę stron internetowych pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.