Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego Thunderbolt™ 3 dla NUC6i7KYK

18745
7/9/2018

Wprowadzenie

Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe kontrolera Thunderbolt™ dla zestaw Intel® NUC NUC6i7KYK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 1.2 MB
  • SHA1: 6A96FCDB3F53F3F01232C4DFBD38D0FE11676F9D

Szczegółowy opis

Celu

To narzędzie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe kontrolera Thunderbolt™ w zestaw Intel® NUC NUC6i7KYK.

Bardzo ważne

W celu aktualizacji do Thunderbolt oprogramowania sprzętowego wersji 27 muszą zostać spełnione następujące dwa warunki:

  1. Twój BIOS musi być 0059 lub wyższy.
  2. Numer SA musi być, H9075x-110 lub niższy.

Jeśli Twój KOMPUTER NUC ma numer SA: H9075x-111 lub wyższy, użyj Thunderbolt oprogramowania sprzętowego wersji 38.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą sposobu znalezienia numeru SA, zapoznaj się z artykułem Zidentyfikuj swój komputer Intel NUC.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.