Sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) dla STK1A32SC, STK1AW32SC

18756
5/28/2019

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® i oprogramowanie sprzętowe.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 23.4 MB
  • SHA1: 909EA86B56733CCC50EC5BD91815AD55C4FF0D8A

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje wersję sterownika aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) i oprogramowanie sprzętowe. Sterownik Intel TXE jest wymagany dla funkcji bezpiecznego rozruchu i zabezpieczeń platformy.

Ważna uwaga: Jeśli system Windows jest na nowo zainstalowany, należy również najpierw zainstalować sterowniki SoC.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego Intel® Compute Stick?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.