Sterownik wyświetlania rozszerzonego aplikacji Intel Unite®

18763
1/17/2018

Wprowadzenie

Rozszerzona aktualizacja sterownika wyświetlania dla wersji 3.2 klienta Intel Unite® (3.2.86.3).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
  • Rozmiar: 3 MB
  • SHA1: BD5172F4DF776A8C6BA281302E8CA15AD4C27CC4

Szczegółowy opis

Ten zaktualizowany sterownik rozwiązuje niektóre problemy z grafiką, które mogą być spowodowane przez sterownik wyświetlania rozszerzonego zainstalowany z aplikacją klienta Intel Unite®. Sterownik aktualizuje sterownik rozszerzonego wyświetlacza do wersji 3.2.86.3.

Tę aktualizację można zainstalować w systemach z wersją 3.2 aplikacji klienckiej Intel Unite zainstalowanej, z systemem Windows 7*, Windows 8.1* lub Windows® 10.

Aby zainstalować aktualizację, pobierz plik Intel Unite Extended Display.mui.msi do docelowego systemu i uruchom plik.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.