Sterownik wyświetlania rozszerzonego aplikacji Intel Unite®

18763
10/12/2021

Wprowadzenie

Aktualizacja sterownika rozszerzonego wyświetlacza dla klienta Intel Unite®

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 8.1*, Rodzina systemów Windows 10*
  • Rozmiar: 13.2 MB
  • SHA1: EFD4C2CE97E67C78C5EDCD285949611DCDF20880

Szczegółowy opis

Pakiet ten aktualizuje rozszerzony sterownik wyświetlacza do wersji 1.1.352.157.

Możesz zainstalować tę aktualizację na systemach z zainstalowaną aplikacją klienta Intel Unite, z systemem Windows* 8.1, Windows* 10 lub Windows® 11.

Aby zainstalować aktualizację, pobierz plik Intel_Unite_Extended_Display_v1.1.352.157_x86.mui.msi do docelowego systemu i uruchom plik.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.