sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla systemu Windows 7* dla NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

18784
10/31/2016

Wprowadzenie

Instaluje wersję 19.0.1607 sterowników Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology dla zestaw Intel® NUC za pomocą systemu Windows 7*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 25.7 MB
  • SHA1: DDEA31D570EDE69FD2521FA127096AF7F6C7A4F9
  • Windows 7, 64-bit*
  • Rozmiar: 27.3 MB
  • SHA1: 17F4111FEC53180F3D403019C1502E5DCD606E84

Szczegółowy opis

Ostrzeżenie
Klient Firmy Firm sekusja,, ponieważ dotyczy produktów o "wyeksualnej wersji", może zawierać luki w zabezpieczenia Firma Intel nie zamierza oferować aktualizacji w celu łagodzenia zagrożeń bezpieczeństwa w tym oprogramowaniu, niezależnie od tego, czy są obecnie znane, czy wykrywane w przyszłości. OPROGRAMOWANIE TO JEST DOSTARCZANE "W STANIE OBECNYM" BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEODŚWIETLINIA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie przejmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstów, kart graficznych, łączy lub innych elementów oprogramowania.

Celu

Instaluje sterowniki Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology wersji 19.0.1607 dla technologii Intel® Wireless zainstalowanej w komputerze Intel® NUC przy użyciu systemu Windows 7*.

Który plik wybrać?

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego:

  • BT_19.0.1607_32_Win7.exe — wersje 32-bitowe dla systemu Windows 7*
  • BT_19.0.1607_64_Win7.exe wersje 64-bitowe dla systemu Windows 7

Nie wiesz, który sterownik jest odpowiedni dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.