Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit

18786
1/22/2020

Wprowadzenie

Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit to narzędzie do dostosowywania systemu BIOS na komputerach Intel® NUC i produktach Intel® Compute Stick.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 847.3 KB
 • SHA1: 8AC8A544E131DEBD091D89D5B0841DA9F23A8286

Szczegółowy opis

Celu

Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit to narzędzie wiersza poleceń UEFI, stworzone dla integratorów, którzy dostosowują system BIOS produktów Intel® NUC i Intel® Compute Stick.

Notatki

Jeśli którakolwiek z funkcji nie działa prawidłowo, upewnij się, że system BIOS jest zaktualizowany do najnowszej wersji.

Program ITK6.efi musi być uruchomiony z dysku USB sformatowany w formacie FAT32. System, w którym korzystasz z narzędzia (Intel NUC lub Intel Compute Stick) musi mieć włączoną opcję wewnętrznej powłoki UEFI w BIOS-ie.

Aby włączyć wewnętrzną powłokę UEFI na komputerze Intel NUC:

 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do zaawansowanej konfiguracji uruchamiania -> —> rozruchu.
 3. W panelu urządzeń startowych włącz Wewnętrzną powłokę UEFI.
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Aby włączyć wewnętrzną powłokę UEFI na Intel Compute Stick:

 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do konfiguracji.
 3. Włącz wewnętrzną powłokę UEFI.
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit jest obsługiwana tylko przez produkty oparte na visual bios. Jeśli Twój Intel® NUC nie znajduje się na poniższej liście produktów, pobierz i użyj® w zamian narzędzi Intel® AptioV Integrator.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.