Intel® Integrator Toolkit

18786
1/22/2020

Wprowadzenie

Intel® Integrator Toolkit to narzędzie wiersza poleceń służące do dostosowywania systemu BIOS w systemach Intel® NUC i Intel® Compute Stick produktach.

Dostępne pliki do pobrania

 • OS Independent
 • Rozmiar: 847.3 KB
 • SHA1: 8AC8A544E131DEBD091D89D5B0841DA9F23A8286

Szczegółowy opis

Celu

Karta Intel® Integrator Toolkit to narzędzie wiersza poleceń UEFI, które jest przeznaczone dla integratorów, którzy personalizację systemu BIOS produktów Intel® NUC i Intel® Compute Stick.

Notatki

Jeśli którakolwiek z funkcji nie działa prawidłowo, upewnij się, że system BIOS jest zaktualizowany do najnowszej wersji.

Program ITK6.efi musi być uruchamiany z dysku USB sformatowanego w formacie FAT32. System, w którym uruchamiasz narzędzie (Intel NUC lub Intel Compute Stick), musi mieć włączoną opcję wewnętrznej powłoki UEFI w BIOS-ie.

W celu umożliwienia wewnętrznej powłoki UEFI na intel nuc:

 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do Advanced -> Boot -> Boot Configuration.
 3. W panelu urządzeń startowych włącz Wewnętrzną powłokę UEFI.
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

W celu umożliwienia wewnętrznej powłoki UEFI na Intel Compute Stick:

 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do Konfiguracji.
 3. Włącz wewnętrzną powłokę UEFI.
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Intel® Integrator Toolkit obsługiwana jest wyłącznie przez produkty oparte na visual biosie. Jeśli Twój komputer Intel® NUC nie jest zawarty w poniższej liście produktów, pobierz i w zamian użyj narzędzi integratorów Intel® AptioV.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.