sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla systemu Windows® 10 dla NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

18807
2/21/2019

Wprowadzenie

Instaluje Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless sterowników technologii Bluetooth* dla systemu Windows® 10 dla karty bezprzewodowej zainstalowanej w intel® nuc.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 10.7 MB
  • SHA1: 594FD98FA1AFF2D83BBBA693F19C9792521A2CB8

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterowniki Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology dla systemu Windows® 10 dla karty bezprzewodowej zainstalowanej w intel® nuc.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji , aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.