Sterownik sieciOwy Realtek* Gigabit Ethernet dla systemu Windows® 10 dla NUC6CAY

18813
11/17/2016

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 10.010.0714.2016 sterownika Realtek* LAN dla komputera Intel® NUC przy użyciu 64-bitowego systemu Windows®.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 10.1 MB
  • SHA1: 81ECCA6F60D6EE4DB432A2DA2AD2784EE6426818

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik sieci LAN w wersji 10.010.0714.2016 dla komputera Intel® NUC z kontrolerem Realtek* Ethernet LAN.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.