Sterownik szeregowe we/wy Intel® dla NUC6CAY

18815
12/12/2017

Wprowadzenie

Instaluje sterownik szeregowe we/wy Intel® dla komputera Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.1 MB
  • SHA1: 000828535DC0496407F71AD73A9E677B7A0E4922

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® dla komputera Intel® NUC. Sterownik szeregowe we/wy Intel jest wymagany, jeśli planujesz korzystać z kontrolerów hosta I2C, SPI, UART lub GPIO.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.